BIP

Dziennik elektroniczny

Zrealizowane projekty unijne

Licznik odwiedzin

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 


Designed by:

Profilaktyka najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania uzależnieniom
czwartek, 06 czerwca 2013 20:14

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Świetlicy Środowiskowej działającej  w Szkole Podstawowej im.
K. Makuszyńskiego w Siesławicach odbył się cykl spotkań ze specjalistą psychoterapii uzależnień i profilaktyki mgr Jadwigą Banasik – Kuc. Inicjatorką tych spotkań była prowadząca zajęcia świetlicowe - Barbara Skrzypek. Patronat nad  przedsięwzięciem sprawowała Przewodnicząca Rady Miejskiej  pani Justyna Nurek.  Spotkania  trwały od kwietnia do końca maja 2013r., a uczestniczyły w nich dzieci i młodzież biorąca udział w zajęciach świetlicowych. W inauguracji zajęć wzięła udział pani Justyna Nurek oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Siesławicach pani Barbara Guzińska.

 

Celem spotkań było przekazanie dzieciom wiedzy o uzależnieniach, głównie o alkoholizmie. Coraz młodsze osoby sięgają po alkohol, który hamuje ich rozwój i ogranicza nabywanie umiejętności życiowych. W naszym społeczeństwie nadal są przekazywane niekorzystne wzorce spożywania alkoholu przy każdej okazji. Nie mówi się o tym, że jest to substancja psychoaktywna i zaburza prawidłowe funkcjonowanie osoby jej nadużywającej.

Podczas spotkań dzieci pracowały nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości i tożsamości, aby umiały wyrażać swoje opinie i mieć poczucie odpowiedzialności za siebie i swoje zachowanie. Nie ulegać bezmyślnie modzie, która niestety preferuje spożywanie alkoholu zbyt często i w dużych ilościach. A jest to używka i powinna być stosowana z większą ostrożnością. Dzieci uczestniczyły również w zajęciach warsztatowych, ćwiczyły umiejętności asertywnych zachowań.

Działania profilaktyczne podejmowane od najmłodszych lat mają szansę zmienić dotychczasowe destrukcyjne schematy myślowe dotyczące alkoholu. Istotną rolę odgrywa tu kierowany przez prezesa pana Władysława Sztuka Buski Ośrodek Trzeźwości „Zdrój”. Jest to placówka działająca prężnie i systematycznie w zakresie profilaktyki alkoholowej.


 

Ogłoszenia