Kornel Makuszyński


Moje książki wędrują pomiędzy rzesze, niechże przeto grzeją,
(…) niech nie burzą naiwnej prostej wiary w serce człowieka".

Kornel Makuszyński "Awantura o Basię"

Dlaczego Kornel Makuszyński?

Kim ma być patron szkoły?
To pytanie, które postawiliśmy sobie przystępując do wyboru odpowiedniego kandydata. Czy ma być to osoba stojąca na piedestale, czy postać, której życie, wyznawane poglądy zgodne są z głównymi celami wychowawczymi szkoły, ktoś bliski uczniom, zrozumiały dla nich, ktoś, kto może stać się autorytetem, źródłem wzorców?
Spośród wielu prezentowanych kandydatów szczególnie bliski okazał się człowiek i pisarz, który ponad wszystko ukochał dzieci - Kornel Makuszyński. Poświadczyły to głosy uczniów w czasie ogólnoszkolnego plebiscytu, głosy rodziców oraz stanowisko Rady Pedagogicznej.
Kornel Makuszyński pozostawił po sobie około 70 książek. Większość swojej twórczości poświęcił dzieciom. Jego praca literacka, działalność były walką o uśmiech dziecka. Potwierdzenie tego znajdujemy w słowach: "I choćbyś miał w duszy tysiąc zgryzot, a w sercu morze łez, znajdź na jego dnie uśmiech". Nie bez powodu utwory Kornela Makuszyńskiego określane są mianem "uśmiechniętych książek". Pisarz przekonuje w nich, że dobroć, mądrość, radość, przyjaźń to wartości, które mogą pokonać zło, egoizm, oschłość.
Jego bohaterowie to barwne, wrażliwe postacie, pełne zalet i nie pozbawione słabości, zawsze uśmiechnięte i zadowolone z życia, twórcze i pomysłowe, uwikłane czasami w niecodzienne sytuacje. Udowadniają, że dzięki zaradności, mądrości, inteligencji można osiągnąć cel. Uczą też, że bez względu na okoliczności należy pomagać drugiemu człowiekowi, nie wolno pozostawać obojętnym na jego krzywdę. Czyż nie takimi chcielibyśmy widzieć naszych uczniów?
Jesteśmy przekonani, że Kornel Makuszyński będzie odpowiednim patronem naszej szkoły, albowiem wartości wychowawcze zawarte w jego książkach, są zgodne z tymi, które staramy się wpoić naszym uczniom. Poprzez pozytywne wzorce zachowań bohaterów książek Makuszyńskiego pragniemy pokazać, jak ważne są takie wartości jak: miłość, przyjaźń, optymizm, pogoda ducha. Jego twórczość to prawdziwa skarbnica pomysłów na aktywny i twórczy sposób pracy z dziećmi.
Szkoły i placówki wychowawcze, którym patronuje pisarz należą do grona "Kornelówek". Korzystają one z życia i dorobku literackiego przy tworzeniu zadań edukacyjnych ciekawych obrzędów szkolnych oraz przy realizacji zadań wychowawczych. 
Chcąc dołączyć do tego grona, podjęliśmy decyzję o wyborze Kornela Makuszyńskiego na patrona Szkoły Podstawowej w Siesławicach.


Misja naszej szkoły brzmi:

„Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa.” - sentencja K. Makuszyńskiego