Publiczna Szkoła Podstawowa w Siesławicach funkcjonuje od 1916 r. Organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój, a nadzór pedagogiczny sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach. Uczniowie naszej szkoły pochodzą z Siesławic, Biniątek i Chotelka. Nasza szkoła uczy, wychowuje i zapewnia właściwą opiekę każdemu  uczniowi. Daje każdemu dziecku warunki niezbędne do rozwoju, przygotowuje do wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady tolerancji, sprawiedliwości, solidarności, demokracji i wolności.

 • Zapewniamy uczniom bezpieczeństwo i komfort nauki.
 • Aktywnie pracujemy nad podniesieniem jakości pracy szkoły.
 • Dbamy o funkcjonalne i estetyczne wyposażenie.
 • Utrzymujemy stałe i efektywne kontakty z organizacjami, mediami, środowiskiem lokalnym i instytucjami, do których należą: Urząd Miasta i Gminy, Komenda Hufca,  Buskie Samorządowe Centrum Kultury, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna,   Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej "Caritas", Firma - "Real", Straż Pożarna, Policja, Sąd Rejonowy, Urząd Pocztowy w Busku Zdroju, PCK, Parafia pod wezwaniem św. Brata Alberta w Busku-Zdroju, Sanepid  i inne placówki oświatowe działające na terenie gminy. Promujemy swoją działalność pozyskując przy tym sponsorów i sprzymierzeńców.

  Szkoła cieszy się uznaniem, jest otwarta na potrzeby środowiska lokalnego, przyjazna dzieciom. Dysponujemy dobrze wyposażonymi w pomoce dydaktyczne klasami  i pracowniami:

  • Klasą polonistyczną
  • Pracownią przyrodniczo-językową
  • Klasą matematyczno-informatyczną
  • Trzema salami do edukacji wczesnoszkolnej
  • Salką do gimnastyki
  • Biblioteką i czytelnią
  • Jadalnią
  • Świetlicą

  Szkoła oferuje nie tylko doskonałe warunki do rozwijania wiedzy przewidzianej programem nauczania, ale daje możliwość samorealizacji i kształtowania własnych  pasji w wielu kołach zainteresowań. Wzbogacają one wiedzę i przygotowują do konkursów. Zainteresowania artystyczne dzieci mogą rozwijać także w kołach: plastycznym, taneczno-muzycznym. Dzieci mają możliwość wyrównania wiedzy i umiejętności na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. W naszej szkole działa: Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców, Drużyna ZHP, SKO. Organizujemy również wiele imprez turystycznych i kulturalnych. Uczestniczą w nich nasi uczniowie z rodzicami, nauczyciele i zaproszeni goście.