Szkoła Podstawowa w Siesławicach jest szkołą powstałą w 1916 r. Organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój, a nadzór pedagogiczny sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach. Obecnie w naszej szkole uczy się około 70 uczniów. Pochodzą oni z Siesławic, Biniątek i Chotelka. Nasza szkoła uczy, wychowuje i zapewnia właściwą opiekę każdemu   uczniowi. Daje każdemu dziecku warunki niezbędne do rozwoju, przygotowuje do wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady tolerancji, sprawiedliwości, solidarności, demokracji i wolności.


 • Zapewniamy uczniom bezpieczeństwo i komfort nauki.
 • Aktywnie pracujemy nad podniesieniem jakości pracy szkoły.
 • Dbamy o funkcjonalne i estetyczne wyposażenie.
 • Utrzymujemy stałe i efektywne kontakty z organizacjami, mediami, środowiskiem lokalnym i instytucjami, do których należą: Urząd Miasta i Gminy, Komenda Hufca,   Buskie Samorządowe Centrum Kultury, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna,   Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej "Caritas", Firma - "Real", Straż Pożarna, Policja, Sąd Rejonowy, Urząd Pocztowy w Busku Zdroju, PCK, Parafia pod wezwaniem św. Brata Alberta w Busku-Zdroju i inne placówki oświatowe działające na terenie gminy. Promujemy swoją działalność pozyskując przy tym sponsorów i sprzymierzeńców.


  Szkoła cieszy się uznaniem, jest otwarta na potrzeby środowiska lokalnego, przyjazna dzieciom. Dysponujemy dobrze wyposażonymi w pomoce dydaktyczne klasami  i pracowniami:

  • Klasą humanistyczno - artystyczną
  • Pracownią przyrodniczą
  • Klasą matematyczną
  • Pracownią informatyczną z dostępem do Internetu
  • Trzema salami do edukacji wczesnoszkolnej
  • Salką do gimnastyki
  • Biblioteką i czytelnią
  • Jadalnią

  Szkoła oferuje nie tylko doskonałe warunki do rozwijania wiedzy przewidzianej programem nauczania, ale daje możliwość samorealizacji i kształtowania własnych  pasji w wielu kołach zainteresowań. Wzbogacają one wiedzę i przygotowują do konkursów. Zainteresowania artystyczne dzieci mogą rozwijać także w kołach: plastycznym, tanecznym, muzycznym. Dzieci mają możliwość wyrównania wiedzy i umiejętności na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. W naszej szkole działa: Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców, Drużyna ZHP, PCK, SKO. Organizujemy również wiele imprez turystycznych i kulturalnych. Uczestniczą w nich nasi uczniowie z rodzicami, nauczyciele i zaproszeni goście.