ROK  SZKOLNY 2017/2018

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603),w sprawie organizacji roku szkolnego Rada Pedagogiczna w uzgodnieniu z RR i SU ustaliła następujące dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2017/18 od zajęć dydaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Siesławicach:,.

02.11.2017r. - (czwartek)

03.11.2017r. - (piątek)

30.04.2018r. - (poniedziałek)

02.05.2018r. - (środa)

04.05.2018r. - (piątek)

 


ROK SZKOLNY 2016/2017

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach w roku szkolnym 2016/2017:

31.10.2016r. - (poniedziałek)

02.05.2017r. - (wtorek)

04.05.2016r. - (czwartek)

05.05.2017r. - (piątek)

16.06.2017r. - (piątek)



ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku w sprawie organizacji roku szkolnego Rada Pedagogiczna w uzgodnieniu z RR ustaliła następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Siesławicach w roku szkolnym 2015/16:

02.11.2015r. – (poniedziałek)

04.01.2016r. – (poniedziałek)

05.01.2016r. – (wtorek)

05.04.2016r. – (wtorek) – Sprawdzian po VI klasie

02.05.2016r. – (poniedziałek)

27.05.2016r. – (piątek)

Dyrektor szkoły – Beata Durnaś



ROK SZKOLNY 2014/2015

Harmonogram dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015

14.10.2014r. -  (wtorek)

10.11.2014r. - (poniedziałek)

02.01.2015r. - (piątek)

05.01.2015r. - (poniedziałek)

01.04.2015r. - (środa) - Sprawdzian po VI klasie

05.06.2015r. - (piątek)

Dyrektor - Barbara Guzińska

 


ROK SZKOLNY 2013/2014

Harmonogram dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2013/2014

2 styczeń 2014r. - (czwartek)

3 styczeń 2014r. - (piątek)

1 kwiecień 2014r. - (wtorek ) - Sprawdzian po VI klasie

2 maj 2014r. - (piątek)

4 czerwiec 2014r. -  (środa) - Dzień Dziecka + Dzień Sportu

20 czerwiec 2014r. - (piątek)

Dyrektor - Barbara Guzińska

 


ROK SZKOLNY 2012/2013

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, ustalam harmonogram dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2012/13

2 listopad 2012 (piątek po Wszystkich Świętych)

2 styczeń 2013

4 kwiecień 2013 - (czwartek) SPRAWDZIAN kl. VI

2 maj 2013

31 maj 2013 - (piątek po Bożym Ciele)

3 czerwiec 2013 - Dzień Dziecka + Dzień Sportu

Barbara Guzińska - dyrektor