W roku 2011 szkoła przystąpiła do Projektu Edukacyjnego Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty „Żywe pomniki beatyfikacji Jana Pawła II”. Celem projektu było upamiętnienie beatyfikacji, a także przybliżenie dzieciom  i młodzieży sylwetki naszego Wielkiego Rodaka – Jana Pawła II. Szkoła  realizuje funkcje dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Idee głoszone przez Jana Pawła II z całą pewnością  powinny być  i są wykorzystywane w procesie wychowawczym realizowanym w szkołach. Osoba papieża, głoszona przez Niego nauka – konsekwencja w słowach i czynach są niezaprzeczalnym wzorem do naśladowania przez każdego człowieka, a szczególnie przez młode pokolenie poszukujące współczesnych autorytetów. Papież kochał młodzież i widział w niej nadzieje na przyszłość świata. Zadaniem nauczyciela przyrody było pozyskanie, posadzenie  i odpowiednie oznaczenie sadzonki jodły.  Została ustawiona  marmurowa tablica upamiętniająca datę beatyfikacji Jana Pawła II. W ramach projektu w szkole przeprowadzono zajęcia przybliżające postać Ojca Świętego na lekcjach historii, plastyki, zajęciach zintegrowanych, godzinach wychowawczych. Uczniowie wykonali plakaty i okolicznościowe gazetki ścienne. Uroczyste posadzenie  „Jodły Papieskiej” poprzedziła akademia przygotowana przez uczniów naszej szkoły -„Wspomnienie o Ojcu Świętym”. Na zakończenie realizacji projektu szkoła otrzymała Certyfikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.