W roku szkolnym 2010/11 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu Aktywnie po zdrowie”. Celem programu było podniesienie poziomu wiedzy dzieci z klas I-III, oraz ich rodziców na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania, a stanem zdrowia. Głównym Organizatorem Konkursu była Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Konkurs dla szkół był częścią programu prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska „Aktywnie po Zdrowie”. Opiekę nad ogólnopolskim internetowym Konkursem sprawuje Koordynator Programu Szkolnego Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Do konkursu przystąpiło 368 szkół w całym kraju. Konkurs miał charakter ogólnopolskiej, międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Uczestnictwo w Konkursie polegało na realizacji serii działań podzielonych na trzy etapy, odpowiadające porom roku. Przez kolejne miesiące były przeprowadzane  zajęcia, konkursy i wywiadówki dla rodziców. Za każdy z etapów otrzymywaliśmy punkty. Ogółem za trzy etapy zdobyliśmy 167,50 p. Zdobyliśmy 48 miejsce na 368 szkół. Nasza szkoła otrzymała certyfikat udziału w projekcie, uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.