Prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk – Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej


Bogdan Błaszczyk - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy Busko – Zdrój


Jerzy Służalski - radny Rady Miejskiej Gminy Busko – Zdrój, sekretarz Rady Powiatu


Wiesław Marzec - członek Zarządu Powiatu


Sylwester Pałka - Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju

Adam Błaszczyk - wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Lesku