DYREKTOR  SZKOŁY - mgr Beata Durnaś

edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, bibliotekarstwo

mgr Barbara Guzińska - szachy, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Agnieszka Zawadzka - Musiał - język polski, historia, terapia pedagogiczna

mgr Jolanta Wójcik - matematyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne

mgr Ewa Złotnik - przyroda, język angielski

mgr Barbara Skrzypek - edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

mgr Grażyna Oćwieja - edukacja wczesnoszkolna

mgr Dorota Wleciał - edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, plastyka, muzyka

mgr Agnieszka Odo - religia

mgr Radosław Sędzielewski - wychowanie fizyczne