DYREKTOR  SZKOŁY - mgr Beata Durnaś

edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

mgr Barbara Guzińska - wychowanie do życia w rodzinie

mgr Agnieszka Zawadzka - Musiał - język polski, terapia pedagogiczna

mgr Jolanta Wójcik - matematyka, zajęcia komputerowe, informatyka

mgr Ewa Złotnik - przyroda, język angielski, biologia, terapia pedagogiczna

mgr Barbara Skrzypek - edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

mgr Grażyna Oćwieja - edukacja wczesnoszkolna

mgr Dorota Wleciał - edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, muzyka

mgr Marta Kolanowska - religia

mgr Piotr Jędrocha - wychowanie fizyczne

mgr Agnieszka Sztuk - edukacja wczesnoszkolna

mgr Jolanta Sagan - technika, plastyka, bibliotekoznawstwo

mgr Romana Ciszek - historia

mgr Elżbieta Nowak - fizyka, informatyka

mgr Marek Sajdłowski - język angielski

mgr Katarzyna Bączek - chemia

mgr Krzysztof Czerwiński - edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Ewa Czerwińska - doradztwo zawodowe

dr Piotr Owsiński - język niemiecki

mgr Renata Piwowarczyk - geografia