ROK SZKOLNY 2018/2019

KALENDARZ   SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI w  roku  szkolnym  2018/2019.

18 września 2018r.

Organizacja  roku  szkolnego .Wybór  RR – Konsultacja i zatwierdzenie dokumentacji szkolnej. Deklaracja rodziców dot. uczestnictwa w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” kl. IV - VIII

6 listopada 2018r.

Omówienie  wyników  nauczania i wychowania.

10 stycznia 2019r

Omówienie  wyników  nauczania i wychowania za pierwszy  semestr roku szkolnego  2018/19

26 marzec 2019

Omówienie  wyników  nauczania i wychowania.

7 maja 2019

Omówienie  wyników  nauczania i wychowania. Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną.

DNI OTWARTE SZKOŁY – KONSULTACJE DLA RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W SIESŁAWICACH:

PIERWSZY PRACUJĄCY WTOREK MIESIĄCA OD GODZINY 17:00 do 18:00

ZAPRASZAMY


ROK SZKOLNY  2017/2018

KALENDARZ   SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI  w  roku  szkolnym  2017/2018.

12.09. 2017r.

Organizacja  roku  szkolnego. Wybór  RR – Konsultacja i zatwierdzenie dokumentacji szkolnej. Deklaracja rodziców dot. uczestnictwa w zajęciach „ Wychowanie do życia w rodzinie” kl. IV - VII

07.11.2017r.

Omówienie  wyników  nauczania i wychowania.

06.02.2018r

Omówienie  wyników  nauczania i wychowania za pierwszy  semestr roku szkolnego  2017/18

08.05.2018r.

Omówienie  wyników  nauczania i wychowania. Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną.

DNI OTWARTE SZKOŁY – KONSULTACJE DLA RODZICÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W SIESŁAWICACH:

PIERWSZY PRACUJĄCY WTOREK MIESIĄCA OD GODZINY 17:00 do 18:00


 

ROK SZKOLNY 2016/2017

KALENDARZ   SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI w  roku  szkolnym  2016/2017.

13 września 2016r.

Organizacja  roku  szkolnego .Wybór  RR – Konsultacja i zatwierdzenie dokumentacji szkolnej.

Deklaracja rodziców dot. uczestnictwa w zajęciach „ Wychowanie do życia w rodzinie” kl. V i VI

08 listopada 2016

Omówienie  wyników  nauczania i wychowania.

24 stycznia 2017

Omówienie  wyników  nauczania i wychowania za pierwszy  semestr roku szkolnego  2016/17

04 kwietnia 2017

Omówienie  wyników  nauczania i wychowania.

23 maja 2017

Omówienie  wyników  nauczania i wychowania.

Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną.

DNI OTWARTE SZKOŁY – KONSULTACJE DLA RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W SIESŁAWICACH:

PIERWSZY PRACUJĄCY WTOREK MIESIĄCA OD GODZINY 17:00 do 18:00

ZAPRASZAMY


ROK SZKOLNY 2015/2016

KALENDARZ   SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

08 września 2015r.

Organizacja  roku  szkolnego. Wybór  RR – Konsultacje i zatwierdzenie dokumentacji szkolnej.

Deklaracja rodziców dot. Uczestnictwa w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie „ kl. V i VI

03 listopada 2015r.

Omówienie  wyników  nauczania i wychowania.

- Próbny sprawdzian – kl.VI- zapoznanie  z procedurami .

12 stycznia 2016r.

Omówienie  wyników  nauczania i wychowania za pierwszy  semestr roku szkolnego 2015/2016

10 maja 2016r.

Omówienie  wyników  nauczania i wychowania. Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną

DNI OTWARTE SZKOŁY – KONSULTACJE DLA RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W SIESŁAWICACH:

PIERWSZY PRACUJĄCY WTOREK MIESIĄCA OD GODZINY 17:00 do 18:00

ZAPRASZAMY

RADA RODZICÓW SP IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W SIESŁAWICACH

Przewodnicząca RR - Anna Szymańska

Zastępca przew. - Renata Grzesiak

Skarbnik - Wioletta Poros - Sakwa

Sekretarz - Magdalena Sołtysek