ROK SZKOLNY  2017/2018

KALENDARZ   SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI  w  roku  szkolnym  2017/2018.

12.09. 2017r.

Organizacja  roku  szkolnego. Wybór  RR – Konsultacja i zatwierdzenie dokumentacji szkolnej. Deklaracja rodziców dot. uczestnictwa w zajęciach „ Wychowanie do życia w rodzinie” kl. IV - VII

07.11.2017r.

Omówienie  wyników  nauczania i wychowania.

06.02.2018r

Omówienie  wyników  nauczania i wychowania za pierwszy  semestr roku szkolnego  2017/18

08.05.2018r.

Omówienie  wyników  nauczania i wychowania. Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną.

DNI OTWARTE SZKOŁY – KONSULTACJE DLA RODZICÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W SIESŁAWICACH:

PIERWSZY PRACUJĄCY WTOREK MIESIĄCA OD GODZINY 17:00 do 18:00


ROK SZKOLNY 2016/2017

KALENDARZ   SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI w  roku  szkolnym  2016/2017.

13 września 2016r.

Organizacja  roku  szkolnego .Wybór  RR – Konsultacja i zatwierdzenie dokumentacji szkolnej.

Deklaracja rodziców dot. uczestnictwa w zajęciach „ Wychowanie do życia w rodzinie” kl. V i VI

08 listopada 2016

Omówienie  wyników  nauczania i wychowania.

24 stycznia 2017

Omówienie  wyników  nauczania i wychowania za pierwszy  semestr roku szkolnego  2016/17

04 kwietnia 2017

Omówienie  wyników  nauczania i wychowania.

23 maja 2017

Omówienie  wyników  nauczania i wychowania.

Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną.

DNI OTWARTE SZKOŁY – KONSULTACJE DLA RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W SIESŁAWICACH:

PIERWSZY PRACUJĄCY WTOREK MIESIĄCA OD GODZINY 17:00 do 18:00

ZAPRASZAMY

 


 

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

KALENDARZ   SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

08 września 2015r.

Organizacja  roku  szkolnego. Wybór  RR – Konsultacje i zatwierdzenie dokumentacji szkolnej.

Deklaracja rodziców dot. Uczestnictwa w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie „ kl. V i VI

03 listopada 2015r.

Omówienie  wyników  nauczania i wychowania.

- Próbny sprawdzian – kl.VI- zapoznanie  z procedurami .

12 stycznia 2016r.

Omówienie  wyników  nauczania i wychowania za pierwszy  semestr roku szkolnego 2015/2016

10 maja 2016r.

Omówienie  wyników  nauczania i wychowania. Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną

DNI OTWARTE SZKOŁY – KONSULTACJE DLA RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W SIESŁAWICACH:

PIERWSZY PRACUJĄCY WTOREK MIESIĄCA OD GODZINY 17:00 do 18:00

ZAPRASZAMY

 

RADA RODZICÓW SP IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W SIESŁAWICACH

Przewodnicząca RR - Anna Szymańska

Zastępca przew. - Renata Grzesiak

Skarbnik - Wioletta Poros - Sakwa

Sekretarz - Magdalena Sołtysek


ROK SZKOLNY 2014/2015

 

KALENDARZ   SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI

16 września 2014r.

Organizacja  roku  szkolnego. Wybór  RR – Konsultacja i zatwierdzenie dokumentacji szkolnej.

04 listopada 2014r.

Omówienie  wyników  nauczania i wychowania.

- Próbny sprawdzian – kl.VI- zapoznanie  z procedurami .

03 lutego 2015r

Omówienie  wyników  nauczania i wychowania za pierwszy  semestr roku szkolnego

05 maja 2015

Omówienie  wyników  nauczania i wychowania. Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną

DNI OTWARTE SZKOŁY – KONSULTACJE DLA RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W SIESŁAWICACH:

PIERWSZY PRACUJĄCY WTOREK MIESIĄCA OD GODZINY 17:00 do 18:00ROK SZKOLNY 2013/2014

Semestralne zebranie z rodzicami

W dniu 28 stycznia 2014r. (wtorek)  o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach odbędą się spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów. Zapraszamy


DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY W PIERWSZY PRACUJĄCY WTOREK MIESIĄCA O GODZINIE 1700


RADA RODZICÓW SP IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W SIESŁAWICACH 2013/2014

Przewodnicząca RR - Jolanta Skrzypek

Zastępca przew. - Justyna Kolarz

Skarbnik - Elżbieta Golonka

Sekretarz - Anna SzymańskaROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY W PIERWSZY PRACUJĄCY WTOREK

MIESIĄCA O GODZINIE 1700.

W dniu 11 września 2012r. o godzinie 1700 odbędą się spotkania wychowawców klas z rodzicami.

Zapraszamy na spotkania z nauczycielami i wychowawcami klas.